TermoLINE

Ventilirani fasadni sistem

Fasada koja diše! Idealno je riješenje za fasade različitih tipova objekata.

U svijetu je sve veća primjena ventiliranih fasada jer one obezbjeđuju zdraviju mikro klimu u objektu uz uštedu energenata,a što su odlike „zelene“ gradnje.

ce mark

Ventilirani zračni sloj koji se nalazi između vanjskog lima i termoizolacije ima značajnu funkciju i u ljetnom i u zimskom periodu smanjivanjem uticaja vanjske temperature na temperaturu u objektu.

Na ovaj se način direktno smanjuju troškovi hlađenja i grijanja objekta, a što pridonosi i očuvanju okoliša.

Otporan na sve vremenske uvjete.

 • lim kisa
 • lim toplina
 • lim snijeg
 • lim vjetar
sendvič fasada

Prednosti

TermoLINE uz prednosti ventilirane fasade na mikroklimu objekta osigurava i ostale jako bitne faktore moderne gradnje, kao što su:

 1. Znatno niža cijena u odnosu na klasične limene termopanele
 2. Osigurana protupožarnost ugradnjom mineralne vune A1 (najbolje) klase gorivosti
 3. Dobre statičke karakteristike osiguravaju uštede na podkonstrukciji
 4. Odlična estetika potpuno u skladu sa modernim trendovima gradnje, a manja širina vanjskih lamela omogućuje veće kombinacije boja

Montaža

Montaža se vrši na vanjsku stranu konstrukcije, „sendvič“ izvedbom:

 1. Unutrašnji profilisani kasetni limovi, polažu se horizontalno, slaganjem odozdo prema gore
 2. Mineralna vuna, montira se jednostavno u kasetne limove
 3. Paropropusno-vodonepropusna folija, montira se vertikalno preko termoizolacijei
 4. Limeni omega profili, montiraju se vertikalno na određenom odstojanju, služe kao nosači završnog lima i formiraju prostor za zračni sloj
 5. Završni profilisani lim u vidu lamela širine 260 mm, montira se horizontalno, sa skrivenim spojem (spojni vijci nisu vidljivi).