Segment

Lim u obliku crijepa

Pokrov je sa svojim tehničkim, mehaničkim i hemijskim karakterisitikama projektiran tako da je otporan na visoke i niske temperature, vjetar, led i buku. Izborom boja iz širokog spektra krovištu dajemo jedinstven kompaktan estetski izgled.

ce mark

Manji transportni troškovi (200 m2 na jednoj europaleti) Jeftinije skladištenje i mogućnost prodaje sa skladišta Lakša manipulacija (utovar, istovar, dizanje na krov) Jednostavna narudžba (bez preciznog mjerenja krova)

Otporan na sve vremenske uvjete.

  • lim kisa
  • lim toplina
  • lim snijeg
  • lim vjetar

Segment

Lim u obliku crijepa

Proizvodnja lima u obliku crijepa izrađujemo prema švedskoj tehnologiji na najsavremenijoj, potpuno automatiziranoj proizvodnoj liniji koju opslužuje samo jedan radnik. Linija je numerički upravljana.Ovaj način proizvodnje omogućuje visokokvalitetan proizvod bez mogućnosti greške uzrokovane ljudskim faktorom.

Lim u obliku crijepa izrađujemo u pločama standarne širine, a dužine ploča su prema zahtjevu kupca. Proizvodni kapacitet linije iznosi 120 m2/sat, što osigurava jako kratke rokove isporuke.

Za pokrove od lima u obliku crijepa koristimo isključivo namjenski polukružni profilisani sljemenjak, koji je posebno projektiran za ovaj tip pokrova.

Svojim karakteristikama ispunjava sve tehničke zahtjeve a njegov izgled krovištu osigurava dodatnu estetiku. Postoje i zamjenski tipovi sljemnjaka koji narušavaju izgled krovišta.

Namjenski polukružni profilisani sljemenjak proizvodimo na posebnoj automatskoj, numerički upravljanoj lniji, koja osigurava savršene karakteristike roizvoda uz visoku produktivnost. Sljemenjak se proizvodi u dužini od 2,00 m (korisna dužina, računajući preklop).

Ugrađuje se tačkasti LMB snjegobran prema šemi u prilogu. LMB snjegobran pričvršćuje se istim vijcima (4,8×35 mm) kao i “Biber” lim, s tim što se ispod snjegobrana ugrađuje dodatna podloška.
Uputstvo za montažu