Lim u obliku crijepa “Una”

lim u obliku crijepa limometal

Standardni profil imitacije crijepa prve klase

Lim u obliku crijepa UNA je visoko-kvalitetni pokrov otporan na visoke i niske temperature, vjetar, led i buku. Dok je s drugim pokrovnim materijalima to nemoguće, s limom imate opciju kombinacije boje vašeg krova, fasade, i stolarije. Profil Una odlikuje se važnim prednostima u odnosu na druge pokrove, a to su: dugotrajnost, estetski izgled, mala težina, brza montaža, i postojanost u svim vremenskim uvjetima.

Na ovaj način dobijate krov vrhunskog kvaliteta koji vašem domu daje i lijep i moderan izgled. Crijep ploča UNA poseban sjaj dobija kada se nađe na porodičnim kućama.

Una profil izrađujemo isključivo po Vašoj mjeri, i boji! Odabir dimenzija i boje ne mjenja cijenu, a Vama daje slobodu izbora po Vašim potrebama!

Zanima te ovaj proizvod?

Više Kontakt
Foto galerija
Tehnički Crtež
Una - tehnički crtež
Više informacija

Sljemenjak za Unu

Sljemenjak se proizvodi u dužini od 2,00 m (korisna dužina, računajući preklop).

 • Za lim u obliku crijepa koristimo namjenski polukružni profilisani sljemenjak, koji je posebno projektiran za ovaj tip pokrova.
 • Svojim karakteristikama ispunjava sve tehničke zahtjeve a njegov izgled krovištu osigurava dodatnu estetiku.
 • Postoje i zamjenski tipovi sljemnjaka koji narušavaju izgled krovišta.

Snjegobrani za Unu

“Šišmiš” snjegobran izrađujemo od pocinčanog bojanog lima debljine 0,50mm.

šišmiš snjegobran za crijep ploču
 • Na području sa obilnim snježnim padavinama neophodni su kvalitetni snjegobrani radi sprečavanja šteta koje su uzrokovane padom većih naslaga snijega sa pokrova.
 • Za lim u obliku crijepa preporučujemo “šišmiš” snjegobran koji se potpuno stapa u vizualni izgled pokrova, za razliku od linijskih snjegobrana, koji u znatnoj mjeri kvare estetski izgled krova.

Anti-kondenzni filc

Uloga antikondenznog filca je da spriječi kapanje kondenzata koji nastaje usljed razlika u temperaturi iznad i ispod pokrova.

Kondenzacija krova
 • Kao opciju nudimo lim u obliku crijepa sa antikondenznim filcom koji se nanosi na donju stranu lima automatski prilikom profilacije.
 • Kondenzat se skuplja u filcu i isparava ventilacijom pokrova.
 • Na ovaj način pokrovna folija je suvišna, a u nekim slučajevima je i nezamjenjiv, kada montiramo lim u obliku crijepa bez daskanja krovišta i folije, a želimo izbjeći kondenzaciju.

Proizvodnja profila Una

Proizvodni kapacitet linije iznosi 120m2/sat, što osigurava isporuku u 24 sata u većini slučajeva. Dužine table bira kupac.

 • Lim u obliku crijepa Una izrađujemo prema švedskoj tehnologiju na savremenoj, automatiziranoj liniji koju opslužuje samo jedan radnik.
 • Ovaj način proizvodnje omogućuje visoko-kvalitetan proizvod bez mogućnosti greške uzrokovane ljudskim faktorom.
 • Lim u obliku crijepa Una izrađujemo u pločama standardne širine, a dužine prema Vašem zahtjevu.

Priprema krovišta za montazu

Priprema krovišta prikazana je na slikama ovisno o vrsti krovišta (klasična drvena konstrukcija ili betonska ploča). Prikazani načini pripreme krova neutrališu pojavu kondenzacije koja se javlja na svim vrstama pokrova (lim, crijep, tegola, saloniti sl.). Osigurana je ventilacija što je jako bitno za dugovječnost i vodonepropusnost krovišta.

Krovište sa drvenom konstrukcijom

priprema krovišta crijep ploca una

Ukoliko se radi o drvenoj konstrukciji krovišta, preporučujemo daščanje (pođenje) preko drvenih rogova. Prilikom daščanja treba obratiti pažnju da nastavci daske budu na rogu, a ne između rogova.

Preko daske se ugrađuje hidroizolacija u vidu krovne paropropusno-vodonepropusne folije ili bitumenske ljepenke (terpapir).

Mi dajemo prednost paropropusno-vodonepropusnoj foliji u odnosu na bitumensku ljepenku zbog dužeg vijeka trajanja i karakteristike propuštanja pare iz donjeg dijela krovišta, što omogućuje ventilaciju iznad termo izo-lacije krovišta.

priprema krovista za lim u obliku crijepa

Montaža se počinje od donjeg kraja konstrukcije paralelno sa sljemenom, nastavlja prema gore, praveći preklope, a završni dio se s obje strane preklapa preko sljemena krova.

Preko postavljene krovne folije ili ter-papira, izvodi se letvanje u vidu “roštilj” – konstrukcije. Prvo se ugrađuje kontra-letva (od koje direktno ovisi ventilacija ispod pokrova). Kontra-letva se postavlja iznad svakog roga, direktno na krovnu foliju ili ter-papir.

Minimalna dimenzija je 5×3 cm, a za veće dužine krovnih ploha (> 6.00 m), preporučujemo dimenziju 5 x 5 cm, jer
što je kontra-letva viša bolja je ventilacija ispod pokrova.

letvanje za lim dimenzije crijep ploca

Na postavljenu kontra-letvu poprečno se ugrađuje letva, isključivo prema rastojanjima iz crteža , počevši od završetka rogova, pa prema sljemenu, paralelno sa budućim olukom (žlijebom).

Dimenzija letve je 5×3 cm. Završna letva odmiče se od sljemena 5 cm, bez obzira što je rastojanje do letve ispod nje nekad manje od 35 cm. To odstojanje završne letve od sljemena potrebno je zbog kasnije montaže limenog sljemenjaka.

Krovište sa betonskom pločom

kroviste za betonskom podlogom priprema krovista

Ukoliko se radi o krovištu sa betonskom pločom u jednoj ravnini od sljemena do kraja ploče preporučamo da se preko betonske ploče ugradi hidroizolacija sa varenom ljepenkom.

Preko hidroizolacije ugrađuje se kontra-letva minimalne dimenzije 8×5 cm tiplanjem u ploču. Odstojanje između kontraletvi je cca 80 cm. Preko kontra-letve postavlja se letva na način kako je to objašnjeno u predhodnom poglavlju (krovište sa drvenom konstrukcijom).

Ukoliko se radi o krovištu sa betonskom pločom koja se lomi, tako da je ispod sljemenjaka horizontalna, preporučujemo ugradnju drvenih rogova, a ostatak pripreme je isti kao kod drvene konstrukcije (daščanje, hidroizolacija, roštilj-konstrukcija letvanja), u protivnom će kondezacija dovesti do brzog propadanja rogova.

Montaža lima u obliku crijepa Una

Lim u obliku crijepa montira se tako da se ploče prepuste 7 cm preko ivice strehe u oluk. Ploče se
preklapaju po vertikalnoj liniji za jedan val, tako da vodonepropusni kanal koji se nalazi sa lijeve strane ploče (gledajući od oluka prema sljemenu) uvijek u donjoj zoni preklopa.

Redanje ploča može se početi s desna prema ulijevo (gledajući od oluka prema sljemenu), tako da se lijeva ploča preklapa preko desne, a može se početi i sa lijeve strane prema udesno, tako da se desna ploča podvlači ispod lijeve. Koji redoslijed ćemo odabrati, ovisi o geometriji krovne plohe.

U slučaju da su dužine rogova veće od 8,40 m vrši se preklapanje ploča po horizontalnoj liniji za jedan se-gment ploče (minimum 10 cm), tako da je krajnji segment donje ploče uvijek ispod prvog segmenta gornje ploče.

Kontakt

Javite nam se

Kontakt informacije i kako doći do nas. Naše stručno osoblje će rado odgovoriti na sva vaša pitanja.

Podijeli ovaj proizvod
Slični proizvodi