Polica privatnosti

Privacy Policy

Limometal d.o.o pridaje veliku važnosti posjetiteljima naše web stranice (https://www.limometal.com) i zaštiti njihovih osobnih podataka. Ova stranica bavi se našin načinom prikupljanja i obrade podataka naših posjetilaca.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Lični podaci su oni podaci koji identificiraju neku osobu, npr. ime i prezime, adresa posjetilaca, njihova e-mail adresa, i dr.). Limometal d.o.o nikada ne prikuplja lične podatke svojih posjetilaca osim u situaciji kada ih naši posjetioci svjesno i izričito predaju, na primjer pri pretplati na naš e-mail “newsletter”, posjetilac daje svoju e-mail adresu na koju će primati naše poruke (npr. novine o proizvodima na akciji, edukativni materijal u vidu objavljivanja novih članaka, reklamni materijal i dr.). Isto tako, naši kupci i/ili posjetioci firme Limometal d.o.o na njenoj lokalnoj adresi mogu da ispune anketu na papiru gdje mogu da upišu svoje lične podatke (npr. ime i prezime, adresu, broj telefona/mobilnog uređaja, e-mail adresu, i dr.). Isto se odnosi i u slučaju gdje posjetioci naše web stranice upisuju lične podatke kroz “Kontakt Formu” na stranici “Kontakt”. Kod ovih situacija gdje Vi kao posjetilac i kupac naše firme ili korisnik naše web stranice lično upisujete i dajete bilo kakav lični podatak, samim time pristajete odnosno dajete nam pravo na korištenje istih podataka u dole navedene svrhe.

Korištenje, otkrivanje, prijenos ličnih podataka

Limometal d.o.o može koristiti vaše lične podatke u vidu potreba tehničkog upravljanja internet stranicama, poboljšanja poslovanje firme, web stranice, analize preferenci potrošača, kao i u svrhe stupanja u kontakt s vama, dostave reklamnog ili druge-vrste materijala. Također, Limometal d.o.o savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da informišu i savjetuju svoju djecu odnosno osobe mlađe od 16 godina o zaštiti i odgovornosti u baratanju sa svojim ličnim podacima na internetu. Obavještavamo Vas (korisnike naše web stranice, posjetioce i kupce firme na lokalnoj adresi) da je moguće da vaše lične podatke učinimo dostupnima našim klijentima, partnerima, agencijama za marketing, ili alatima za marketing, analizu, kao na primjer alat i software firme Google (Google Analytics) i/ili alat i/ili software firme Facebook (Facebook Pixel), i dr., a u svrhu marketinga, ili tzv. “remarketinga”.

Politika u vezi korištenja i pohranjivanja tzv. “Kolačića” (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posjećujete koriste tzv. kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju/čuvaju na Vašemu tvrdom disku, odnosno na uređaju s kojeg pristupate našim stranicama, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega uređaja prilikom sljedećeg posjeta bilo koje stranice na domeni www.limometal.com. Navedeni alati imaju mogućnost i mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, informacije o pregledniku (browser-u) i slično, ali ne identificiraju osobu. Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i radi dostavljanja boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na uređaju korisnika i/ili posjetitelja ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo u toku posjeta web stranici.

Kolačićima trećih strana Limometal d.o,o se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu, informacije o pregledniku, korištenom jeziku, operativnom sustavu/sistemu (OS) i druge statističke podatke koji su standardni i koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u masnovnom i anonimnom obliku. Ovisno o postavkama/opcijama na Vašem internetskom pretraživaču (browser), kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku veoma lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem uređaju preko postavki preglednika koji koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Sigurnost

Limometal d.o.o ulaže veliki trud u svrhu osiguravanja ličnih podataka svojih posjetilaca i korisnika te u svrhu usklađivanja s propisima koji se bave zaštitom ličnih podataka (npr. zakon o provedbi opšte uredbe o zaštiti podataka i dr.) Napominjemo da su Vaši podaci na savjestan način zaštićeni od manipulacije, uništenja, gubitka, neovlaštenog izdavanja i neovlaštenog pristupa. Zaposlenici Limometal d.o.o obavezni su da poštuju povjerljivost podataka naših posjetilaca i korisnika. Limometal d.o.o se trudi da koristi najmodernije organizacijske, tehničke mjere zaštiti ličnih podataka kako bi vam pružili visok nivo sigurnosti.

Rok pohranjivanja podataka

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 3 godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

Veze s drugim stranicama

Ova politika/polica privatnosti se odnosi na stranicu firme Limometal d.o.o (https://www.limometal.com), a navedena stranica i stranice na ovoj domeni mogu sadržavati veze koje prosljeđuju posjetioce na duge web stranice za koje ne važi ova politika privatnosti. Pri napuštanju internet stranice Limometal d.o.o (https://www.limometal.com), molimo i predlažemo svojim korisnicama i posjetiocima da se upoznaju sa policom/politikom privatnost na bilo kojoj internet stranici na kojoj se nalaze odnosno na bilo kojoj stranici koja prikuplja osobne podatke, koristi kolačiće i sl.

Ova politika privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina Bingo d.o.o. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova politika privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice, molimo Vas da se upoznate s politikom privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

Obavijest o promjenama i kontakt

Bilo kakva promjena naše politike/police privatnost biti će objavljena na našem blogu što će biti vidljivo i na našoj početnoj stranici prilikom objave. Za bilo kakva pitanja u vezi ove police privatnosti, prikupljanja, brisanja, čuvanja, i prosljeđivanja Vaših ličnih podataka, molimo Vas i nudimo vam kontakt putem e-mail adrese: info@limometal.com

  E-Novine

Naš bilten vam donosi posebne akcijske ponude i drugi zanimljiv sadržaj vezan za našu branšu. Prijavite se, besplatno je!

*Klikom na PRIJAVA slažete sa našom Policom Privatnosti.