Falco

Samouklapajući lim

Samouklapajući profilisani lim “Falco” koristi se kao krovni, fasadni i stropni lim. Odlikuje ga odlična vodonepropusnost, jeftina podkonstrukcija, estetski izgled, i mogućnost ugradnje na jako blage nagibe krovišta. Montaža je vrlo jednostavna po DIY (uradi sam) principu.

ce mark

Falco lim posebno preporučujemo za unutrašnje fasadne površine atike na objektima sa skrivenim krovištem. U slučaju betonske atike kao podkonstrukcija će poslužiti drvena letva tiplana u zid atike, a kod metalnih atika obično iskoristimo glavnu metalnu konstrukciju uz eventualno dodavanje pojedinog profila.

Otporan na sve vremenske uvjete.

  • lim kisa
  • lim toplina
  • lim snijeg
  • lim vjetar

Proizvodnja se vrši na savremenoj, potpuno automatiziranoj proizvodnoj liniji koju opslužuje samo jedan radnik. Ovakav proces proizvodnje otklanja mogućnost greške, omogućuje visok proizvodni kapacitet i proizvodu daje karakteristike koje se ne mogu postići klasičnim načinom proizvodnje.

Lim u rolni širine 625 mm ulazi u liniju gdje se prvo obavlja profilno valjanje, a potom automatsko rezanje na zadanu dužinu. Proizvod izlazi na prihvatni sto gdje se vrši pakovanje.Samouklapajući lim “Falco” izrađuje se u tablama u neograničenim dužinama, a prema zahtjevu kupca. Pokrivna širina table iznosi 475 mm.

Odlikuje se odličnim tehničkim karakteristikama. Na ivicama table nalaze se uklapajući profili, a u poljima su ojačanja koja doprinose otpornosti na vitoperenje. Uklapajući profili dizajnirani su tako da vijak ostaje skriven i preklopljen idućom tablom.

Posebno želimo istaći sistem kasetnih fasada koje su samonosive na odstojanjima oslonaca od cca 6 metara.

Karakteristika kasetnih limova je da se vanjski fasadni lim spaja za unutrašnji lim, dakle bez čeličnih odstojnika, a između dva lima nalazi se termoizolacija od kamene vune ili stiropora.

Kaseta se veže za čelične ili drvene profile na rasterima maksimalno 6,00 metara i to na način da se samo unutrašnji limovi povezuju za konstrukciju, tako da vanjski lim ostaje kontinuiran.

Za samouklapajući lim preporučamo ugradnju snjegobrana sa cijevima i držačima cijevi koji se montiraju na spoju tabli. Takav snjegobran koristi se i kod falcanih limenih pokrova.

Funkcija snjegobrana je u zaštiti ljudi, materijalnih dobara i oluka od snijega. Prilikom montaže ovog tipa snjegobrana ne probija se samouklapajući pokrov, a dobra strana je što se dodatno osigurava pokrov od eventualnog rasfalcavanja.

Ne preporučujemo montažu linijskih snjegobrana koji se koriste za pokrove od trapeznog lima, jer je u tom slučaju neophodno postavljanje vijaka za snjegobran u polje samouklapajućeg pokrova, a to nikako nije preporučljivo.

Preporučujemo da se krovište (posebno kod stambenih objekata) podašča. Daska se ugrađuje na rogove. Preko daske se ugrađuje paropropusno-vodonepropusna folija koja krovište štiti od kondenzata.

Sad je krovište pripremljeno za ugradnju samouklapajućeg lima “Falco” koji se postavlja direktno na foliju. Najbolje je da se osigura ventilacija krovišta sa cirkulacijom zraka ispod daske.

Da bi se izbjeglo klasično malterisanje i često bojenje plafona, što u nekim slučajevima i nije moguće, npr. kod metalnih ili drvenih konstrukcija, kao idealno rješenje se nameće samouklapajući “Falco” lim, sa brzom i jednostavnom montažom, što je dosta jeftinije od oblaganja sa gipsanim pločama npr. “Rigips”.

Uz sve prednosti “Falco” stropni lim možemo po potrebi brzo i jednostavno demontirati i opet montirati bez ikakvih oštećenja.Za podkonstrukciju najčešće koristimo drvene letve na odstojanju cca 1,00-1,50 metar ili koristimo već postojeću konstrukciju stropa.

Za spojni materijal kao kod krovnog i fasadnog lima koristimo rigips-vijak ili nitnu, ovisno o vrsti podkonstrukcije. Na obodu stropa i oko eventualnih prodora (npr. potporni stubovi) po potrebi ugrađujemo kutne lajsne koje i nisu neophodne.