Biber

Lim u obliku crijepa

Odlikuje se jasnim, mjerljivim i važnim prednostima u odnosu na ostale pokrove: dugotrajnošću, estetskim izgledom, malom težinom, brzom montažom i postojanošću u svim klimatskim uvjetima.

ce mark

Visoko kvalitetni pokrov, namijenjen za pokrivanje stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata različite namjene i tipova krovišta. Pokrov je sa svojim tehničkim, mehaničkim i hemijskim karakterisitikama projektiran tako da je otporan na visoke i niske temperature, vjetar, led i buku.

Izborom boja iz širokog spektra krovištu dajemo jedinstven kompaktan estetski izgled (ista boja pokrova i prateće limarije ili kombinacija boja) što je nemoguće ostvaritisa ostalim pokrovnim materijalima. Kombinacijom boje lima, fasade i stolarije Vašem objektu dajemo lijep i moderan izgled.

Otporan na sve vremenske uvjete.

  • lim kisa
  • lim toplina
  • lim snijeg
  • lim vjetar

Biber

Lim u obliku crijepa

Proizvodnja lima u obliku crijepa izrađujemo prema švedskoj tehnologiji na najsavremenijoj, potpuno automatiziranoj proizvodnoj liniji koju opslužuje samo jedan radnik. Linija je numerički upravljana.Ovaj način proizvodnje omogućuje visokokvalitetan proizvod bez mogućnosti greške uzrokovane ljudskim faktorom.

Lim u obliku crijepa izrađujemo u pločama standarne širine, a dužine ploča su prema zahtjevu kupca. Proizvodni kapacitet linije iznosi 120 m2/sat, što osigurava jako kratke rokove isporuke.
Preuzmi upute (.PDF)


Priprema krovišta prikazana je na slikama ovisno o vrsti krovišta (klasična drvena konstrukcija ili betonska ploča). Prikazani načini pripreme krova neutrališu pojavu kondenzacije koja se javlja na svim vrstama pokrova (lim, crijep, tegola, salonit i sl.).  Osigurana je ventilacija što je jako bitno za dugovječnost i vodonepropusnost krovišta.

Ukoliko se radi o drvenoj konstrukciji krovišta, preporučujemo daščanje (pođenje) preko drvenih rogova. Prilikom daščanja treba obratiti pažnju da nastavci daske budu na rogu, a ne između rogova.Preko daske se ugrađuje hidroizolacija u vidu krovne paropropusno-vodonepropusne folije ili bitumenske ljepenke (ter-papir).

Mi dajemo prednost paropropusno-vodonepropusnoj foliji u odnosu na bitumensku ljepenku zbog dužeg vijeka trajanja i karakteristike propuštanja pare iz donjeg dijela krovišta, što omogućuje ventilaciju iznad termo izo-lacije krovišta.

Montaža se počinje od donjeg kraja konstrukcije paralelno sa sljemenom, nastavlja prema gore, praveći preklope, a završni dio se s obje strane preklapa preko sljemena krova. Preko postavljene krovne folije ili ter-papira, izvodi se letvanje u vidu "roštilj" - konstrukcije.

Prvo se ugrađuje kontra-letva (od koje direktno ovisi ventilacija ispod pokrova). Kontra-letva se postavlja iznad svakog roga, direktno na krovnu foliju ili ter-papir.Minimalna dimenzija je 5x3 cm, a za veće dužine krovnih ploha (> 6.00 m), preporučujemo dimenziju 5 x 5 cm, jer što je kontra-letva viša bolja je ventilacija ispod pokrova.

Na postavljenu kontra-letvu poprečno se ugrađuje letva, isključivo prema rastojanjima iz crteža, počevši od završetka rogova, pa prema sljemenu, paralelno sa budućim olukom (žlijebom). Dimenzija letve je 5x3 cm. Završna letva odmiče se od sljemena 5 cm, bez obzira što je rastojanje do letve ispod nje nekad manje od 35 cm.

To odstojanje završne letve od sljemena potrebno je zbog kasnije montaže limenog sljemenjaka. Minimalni nagib krovišta iznosi 12° (20%). Treba nastojati da dijagonale krovnih ploha budu jednake.

Za pokrove od lima u obliku crijepa koristimo isključivo namjenski polukružni profilisani sljemenjak, koji je posebno projektiran za ovaj tip pokrova.

Svojim karakteristikama ispunjava sve tehničke zahtjeve a njegov izgled krovištu osigurava dodatnu estetiku. Postoje i zamjenski tipovi sljemnjaka koji narušavaju izgled krovišta.

Namjenski polukružni profilisani sljemenjak proizvodimo na posebnoj automatskoj, numerički upravljanoj lniji, koja osigurava savršene karakteristike roizvoda uz visoku produktivnost. Sljemenjak se proizvodi u dužini od 2,00 m (korisna dužina, računajući preklop).

snjegobran za lim u obliku crijepa biber